Sääntömääräinen vuosikokous

5.10.2015

Lahden Uimaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 13.10.2015 klo 18-20. Kokouspaikkana toimii Lahden Kansanopiston Ylätupa, osoite Harjukatu 46.

Kokouksen esityslista ja muu materiaali löytyvät liitteistä.

 

Tervetuloa!

 

 

Vuosikokousta koskevat sääntöosuudet: 

6§.

Vuosikokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, luetaan vuosi- ja tilikertomukset, päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta, määrätään jäsenmaksun suuruus, käsitellään johtokunnan vuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Seuran puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vuorovuosina kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi valitaan yksi tilintarkastaja sekä käsitellään mahdollisesti esiintyvät sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset, päätetään kokouksen koolle kutsumistavasta ja käsitellään ne mahdolliset muut kysymykset, jotka johtokunta on siirtänyt vuosikokouksen käsiteltäviksi.

 

7§.

Äänestyksissä, jotka koskevat muuta kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen muutos ja lisäysehdotuksia tai seuran hajoittamista, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä toimitettavaksi. Jos vaaleissa kaksi henkilöä saa saman äänimäärän ratkaisee arpa.

Alle 15-vuotiaan varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen perheenjäsen voidaan ottaa seuraan perhejäseneksi, jolla olisi tällöin äänioikeus. Yli 15-vuotias voi siirtää äänioikeutensa huoltajalleen. Tästä tulee ilmoittaa kokouksen läsnäolijoiden tarkastuksen yhteydessä. Valtakirja tulee esittää kokouksen läsnäolijoiden tarkastuksen yhteydessä.

Henkilövaaleissa jokaisella äänioikeutetulla on käytössään kolme (3) ääntä, joista jokainen tulee antaa eri henkilölle.

Kannatusjäsenellä on puhe, - mutta ei äänivaltaa.

 

Liitteet