Erityisuinti

Ryhmät ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, keillä on jokin liikuntarajoite tai haasteita motorisissa, kognitiivisissa ja/tai sosiaalisissa taidoissa ja jotka tarvitsevat erityistä tukea uinnin opettelussa.

 

Ryhmät harjoittelevat Nastolan uimahallilla, joka on esteetön.

Pienen altaan erityisuinti 5-8-vuotiaille, la klo 15.00 Nastolan uimahalli

Matalan kynnyksen uintiin voi tulla veteen tottumaton, uimataidoton tai jo uintitaitoinen lapsi.

Ryhmä harjoittelee pienessä altaassa ja paikalla on ryhmän koosta riippuen yksi tai kaksi uimaopettajaa. Huomaathan, että uimaopettajat vastaavat vain opetuksesta altaan puolella.

Uimarilla tulee olla jokaisella uintikerralla mukana joko avustaja tai huoltaja. Avustajasta ei mene maksuja eikä hänen tarvitse olla jokaisella kerralla sama henkilö.

Uintituntien tavoitteena on, että jokainen oppii itselle parhaiten soveltuvan tavan liikkua vedessä. Totutellaan veteen tai hiotaan jo opittuja uintitekniikoita uimareiden oman tason mukaisesti. Kauden aikana leikitään, kokeillaan erilaisia keinoja ja apuvälineitä̈, jotta tekeminen ja oppiminen olisi mielekästä̈. Uimaopettajat antavat ohjeita sekä yksilöllisesti että ryhmässä jokaisen uimarin tason mukaisesti. Luodaan uinnista mielekäs harrastus.

Ison altaan lasten erityisuinti 9-14-vuotiaille, la klo 15.45 Nastolan uimahalli

Uimarin tulee pärjätä jo itsenäisesti isossa altaassa ja uida noin 20 metriä omalla tyylillä.

Ryhmä harjoittelee isossa altaassa ja paikalla on ryhmän koosta riippuen yksi tai kaksi uimaopettajaa. Huomaathan, että uimaopettajat vastaavat vain opetuksesta altaan puolella.

Uimarin tulee pärjätä joko itsenäisesti tai avustajan kanssa pukuhuone-, suihku- sekä allastiloissa. Avustajasta ei mene erillisiä maksuja eikä hänen tarvitse olla jokaisella kerralla sama henkilö.

Uintikertojen tavoitteena on, että jokainen uimari oppii itselleen parhaiten soveltuvan tavan liikkua vedessä. Ryhmässä harjoitellaan eri uintilajien tekniikoita uimarin tason mukaisesti sekä vahvistetaan jo opittuja uintitekniikoita ja luodaan mielekäs harrastus. Tavoitteet harjoittelulle suunnitellaan ja sovelletaan ryhmäläisille sopiviksi, aina kunkin uimarin lähtökohdat huomioiden.

Ison altaan yli 15-vuotiaiden nuorten ja aikuisten erityisuinti, la klo 16.30 Nastolan uimahalli

Uimarin tulee pärjätä jo itsenäisesti isossa altaassa ja uida noin 20 metriä omalla tyylillä. Ryhmään voi osallistua myös jo enemmän uintitaitoa omaava uimari.

Ryhmä harjoittelee isossa altaassa ja paikalla on ryhmän koosta riippuen yksi tai kaksi uimaopettajaa. Huomaathan, että uimaopettajat vastaavat vain opetuksesta altaan puolella.

Uimarin tulee pärjätä joko itsenäisesti tai avustajan kanssa pukuhuone-, suihku- sekä allastiloissa. Avustajasta ei mene erillisiä maksuja eikä hänen tarvitse olla jokaisella kerralla sama henkilö.

Uintikertojen tavoitteena on, että jokainen uimari oppii itselleen parhaiten soveltuvan tavan liikkua vedessä. Ryhmässä harjoitellaan eri uintilajien tekniikoita uimarin tason mukaisesti, vahvistetaan jo opittuja uintitekniikoita ja luodaan mielekäs harrastus. Tavoitteet harjoittelulle suunnitellaan ja sovelletaan ryhmäläisille sopiviksi, aina kunkin uimarin lähtökohdat huomioiden.

Kurssimaksu lapset/nuoret (alle 18 v) 150 € ja aikuiset (yli 18 v) 190 €

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Erityisryhmien toimintaan olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea.Menossa mukana