Periaate

SEURAN ARVOT

Näihin arvoihin uskomme

Menestyminen

 • Menestyminen kaikilla vesiliikunnan alueilla
 • Toiminta on pitkäjännitteistä ja tavoitehakuista
 • Rohkeutta vastata haasteisiin uusin toimintatavoin

Rehellisyys

 • Moraalisesti kestävät toimintatavat
 • Ihmisten kohtelu oikeudenmukaista ja tasapuolista

Luotettavuus

 • Valmentajat, urheilijat, ja johto sitoutuvat yhteisiin päämääriin
 • "teen minkä lupaan" kantava periaate

Ihmisläheisyys

 • Toiminta humanistista ja yksilöä arvostavaa
 • Seura tuntee kasvatusvastuunsa

Avoimuus

 • Luottamuksellinen ilmapiiri on avoimeen vuorovaikutukseen kannustavaa
 • Me-henki yhteistyön pohjana

SEURAN MISSIO JA VISIO

MISSIO

Varmistetaan, että Lahden Uimaseura tarjoaa Päijät-Hämeessä monipuolista uintiliikuntaa koko perheelle, laadukasta uinninopetusta kaikille ikäryhmille ja kilpauintivalmennusta junioritoiminnasta kansainväliselle huipputasolle asti.

VISIO

Uinti on yksi Lahden valtalajeista ja uimaseuralla on pysyvä asema Suomen uimaseurojen kärkijoukossa. Uintiurheilu on näkyvää ja se tunnetaan yleisesti monipuolisena liikuntamuotona.

SEURAN TAVOITE

Lahden Uimaseura vastaa Päijät-Hämeen uinnin ja uintiliikunnan osaamisesta ja uintitoiminnasta.

 • menestyvät uintijoukkueet
 • tasokas valmennusjärjestelmä
 • uinnin opetusta kaikille
 • "vauvasta-vanhuksille" vesiliikuntaohjelma
 • ammattitaitoiset, osaavat tekijät
 • hyvät harjoitusolosuhteet
 • vakaa, omavaraisuuteen perustuva talous
 • optimaaliset harrastajamäärät
 • seudullinen yhteistyö
 • toimiva yhteistyö seuran sisällä

NYKYTOIMINNAN ANALYYSI (tarkistettu ja päivitetty 16.1.2010)

 

VAHVUUDET

- vakaa talous
- monipuolinen vesiliikuntaohjelma
- valmentajat ja ohjaajat laadukkaita
- uinti käy kaikille!
- pitkäjänteinen toiminta (valmennus/hallinto)
- laaja harrastuspohja, myös muut kunnat
- urheiluopistojen läheisyys
- operatiivisten toimijoiden motivaatio
- toimiva tiedotuskanava

HEIKKOUDET

- puuttuva 50m uimahalli
- kasvaneen seuran työntekijöiden ohjaus
- aikuisohjaajien / -uimareiden sitoutuminen
- ammattimaisista apuvalmentajista pulaa
- kansainvälinen yhteistyö
- harjoitustilojen puute(allas/kuivaharj)
- vaatimaton medianäkyvyys 

 

 

MAHDOLLISUUDET

- Päijät-Hämeen uinnin osaamiskeskus
- lajivaikoimien lisääminen
- paikallinen yhteistyö
- kansainvälinen yhteistyö
- uimahalliprojekti ( 50m)
- malli "Cetus"
- paikallismedioiden hyödyntäminen paremmin
- toimiva ja avoin seuran yhteistyö
- suhteet paikalliseen urheiluakatemiaan

UHAT

- puutteelliset harjoitteluolosuhteet
- vapaaehtoisten toimijoiden puute
- talous
- huippu-uimareiden taloudellisen
tukijärjestelmän puute